• Si aad uga mid noqoto ardayda u gudbi doonta Semester Two, fadlan buuxi form kan hoose: